SKÛTSJESILEN LOOSDRECHT

HUISREGELS

1. Volg de aanwijzingen van de organisatie en beveiliging op;
2. Betreden van het evenement is geheel op eigen risico;
3. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging of het kwijttaken van persoonlijke eigendommen als gevolg van bezoek van het evenement;
4. Het nuttigen van eigen consumpties is niet toegestaan;
5. Er is geen alcoholverkoop aan personen jonger dan 18 jaar, er kan om legitimatie gevraagd worden;
6. Het gebruik van drugs, wapens, glaswerk, blik is verboden;
7. Bij betreding van het evenement kunt u gefouilleerd worden;
8. Wie geen medewerkring verleent aan de controle van kleding en tassen of aan het fouilleren, kan de toegang worden ontzegd;
9. De organisatie kan beslissen om personen de toegang te weigeren;
10. Door betreden van het evenementen (terrein) geef je toestemming om gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor publicatie doeleinden;
11. Tijdens het evenement is het maken van Foto’s en Video’s toegestaan, verkoop van dit materiaal is alleen toegestaan in overleg en na schriftelijke toestemming van de organisatie;
12. Flyeren of Banieren zijn alleen toegestaan in overleg en na schriftelijke toestemming organisatie;
13. Fietsen zijn/is niet toegestaan op het terrein;
14. In gevallen waarin de huisregels niet voorziet, beslist de organisatie. Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan;
15. De organisatie behoud het recht om tussentijds regels te wijzigen of aan te passen.